Integritetspolicy BCP

BCP erbjuder tjänster avseende ekonomisk och finansiell planering, styrning och kontroll. BCP erbjuder också helt, eller delvis, outsourcing av företagets administrativa processer. BCP är personuppgiftsbiträde inom ramen för de tjänster som erbjuds och uppdragsgivaren är personuppgiftsansvarig.

Inför och under uppdraget kommer BCP att behandla namn och kontaktuppgifter till uppdragsgivarens företrädare i BCP:s kundregister. För dessa personuppgifter är BCP personuppgiftsansvarig.

BCP värnar om den personliga integriteten och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter som BCP är personuppgiftsansvariga för. Den beskriver också de rättigheter som en registrerad har och hur den registrerade kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du som registrerad tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vilka personuppgifter behandlar vi som personuppgiftsansvariga?

De uppgifter som kommer att behandlas är namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadresser till arbetsplatsen och eventuella uppgifter om befattning. På vår hemsida hanterar vi även cookies (mer information i cookiepolicy).

Varifrån samlas uppgifterna in?

Kontaktuppgifterna samlas in dels från företrädarna från uppdragsgivaren själva och från externa adresskällor. Övriga personuppgifter erhålls från uppdragsgivaren inom ramen för uppdraget.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som samlas in inom ramen för ett uppdrag behandlas helt enligt instruktion från uppdragsgivaren (den personuppgiftsansvarige). Mer i detalj hur förhållandet är mellan personuppgiftsansvarig samt personuppgiftsbiträdet finns beskrivet i ett Tjänsteavtal mellan parterna.

De kontaktuppgifter som BCP samlar in används för att kunna administrera uppdraget från uppdragsgivaren.

Den legala grunden för behandlingen av kontaktpersoner personuppgifter vilar på en intresseavvägning. BCP har ett starkt intresse av att registrera uppgifter om kontaktpersoner för att kunna fullgöra avtalet med uppdragsgivaren.

Hur länge?

Personuppgifterna kommer att sparas för en tid om tolv (12) månader efter det att avtalet med uppdragsgivaren har upphört.

Anlitade underbiträden

För att uppfylla ändamålen med BCP:s behandling av de personuppgifter som angivits ovan anlitar BCP i förekommande fall tjänste- och systemleverantörer av IT, som behandlar personuppgifter på BCP:s uppdrag. De tredje parter som anlitas är personuppgiftsunderbiträden (ett annat personuppgiftsbiträde). De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna. BCP verkar för att reglera ansvaret för samtliga avtalsrelationer avseende behandlingen av personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig samt i vissa fall rätt att få dina personuppgifter flyttade. Du har vidare rätt att, när som helst, invända mot behandling av dina personuppgifter om du anser att vi inte har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna samt invända mot att personuppgifterna används för att skapa dialog och kommunikation, oss emellan. Du har slutligen rätt att ge in klagomål avseende behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Du kan kontakta oss enligt ovan för mer information om dessa rättigheter.

info@businesscontrolpartner.com

Niklas Holländer 0735-584003

Våra tjänster

Konsulttjänster på deltid, interim eller heltidsbasis

Ekonomifunktionen på deltid

Outsourcing, helt eller delvis, av ekonomifunktionen inklusive löneadministration:

  • Funktionen anpassas till verksamhetens tillväxt, behov och storlek med rätt kompetenser – kranmetoden.
  • Funktionen erhåller ett tvärsnitt av rätt kompetens, t.ex. lön, redovisning, controlling, ledning efter verksamhetens resursbehov.
  • Leds av en CFO alt. Controller med ansvar för personal, leverans av extern/intern planering, styrning, kontroll och rapportering.
  • Molnbaserat systemstöd.
CFO for hire
  • Affärspartner till VD/ledning/styrelse/ägare
  • Planering, rapportering, styrning, analys och kontroll av verksamheten utifrån uppsatta mål och strategier.
  • Ledning och planering av ekonomifunktionen med ansvar för personal och bemanning
  • Bollplank, affärstöd och drivkraft tillsammans med bolagets ledning.
  • Projektleder och driver/deltar i förändringsarbete för ökad lönsamhet

Kundcase

Teknikkoncernen
"Arbetet bestod främst av uppbyggnad och implementation av koncernens planerings- styr och kontrollsystem för att successivt göra sig börsfähiga parallellt med att leda och utföra Due Diligence arbete i samband med nya förvärv och förvärvsmöjligheter. I samband med förvärven har vi också projektlett framtagandet av prospekt till den svenska aktiemarknaden för bolagets räkning och deltagit i samt projektlett integrationsprojekt."

Bolaget var i en expansionsfas via förvärv och behövde snabbt förstärka ledningen samt etablera en ekonomifunktion för koncernen och för framtiden.

Mindre bolag - inom koncern
"Det jag tycker varit riktigt bra med BCP är de underlag jag får till mina rapporter till styrelse och delägare. Men viktigast av allt är trots allt de trevliga människorna och att de är otroligt service minded."

Mindre bolag inom en koncern, alla relativt små, hade sin redovisning hos flera aktörer. För dessa kunder etablerade BCP istället en gemensam ekonomifunktion.”Ax till limpa - Allt från lön, redovisning till uppföljning, kontroll och styrning för såväl de mindre dotterbolagen som för moderbolaget sker nu i BCPs ekonomisystem och modeller.”

Konsultbolaget
"Vi får ett tvärsnitt av specialistkompetenser, allt från lön, redovisning till ett VD bollplank och styrelsehjälp. Men vi betalar bara för den mängd resurs vi behöver och när vi behöver det."
Bolaget vill fokusera på sin kärnverksamhet men samtidigt ha en Lean ekonomiavdelning. Ägarna är investmentbolag tillsammans med grundarna. Bolaget säljer tjänster och system till större företag med komplexa transportflöden. För denna kund agerar BCP hela ekonomifunktionen med ansvar för verksamhetsstyrningen, CFO som sekreterare i styrelse till löneadministration.
 
IT Bolaget
"Snabb tillväxt, nya utländska ägare och transformering av krav och rapportering – resan från ett mindre svensk bolag till ett dotterbolag i en internationell koncern."

Genom att tillsätta en mycket erfaren Ekonomichef på deltid tillsammans med en ekonomiassistent och löneproduktion gav det en kostnadseffektiv och högkvalitativ lösning som fortätter att utvecklas i tempo med ägarnas krav.

Detaljhandelsbolaget
"Under en utmanande tid likviditetsmässigt fick vi precis den hjälp vi behövde, varken mer eller mindre. Genom BCPs kranmetod där de skruvar upp och ned resursmängd efter behov kan vi balansera såväl vår kostnadsmassa som ett flexibelt resursutnyttjande som vi inte kunde gjort med anställd personal. "

Bolaget behövde resursförstärkning på sin lönehantering samt redovisning. BCP tillsatte bägge resurserna på deltid, endast efter det behov bolaget hade.

Kundexempel

Medarbetare

Anders Tidfors

Maila mig

Camilla Andersson

Maila mig

Carina Wihlborg

Maila mig

Daniel Lundberg

Maila mig

Git Gustavsson

Maila mig

Hanna Willems

Maila mig

Henrik Landervik

Maila mig

Jan-Olof Ohlsson

Maila mig

Jenny Rabbe

Maila mig

Joyce Kirk

Maila mig

Lena Tärnberg

Maila mig

Malin Sannerstedt

Maila mig

Mikael Holländer

Maila mig

Nicole Sjölander

Maila mig

Niklas Holländer

Maila mig

Pia Olsson

Maila mig

Ritva Klinton

Maila mig

Susanne Byström

Maila mig

Therez Andersson

Maila mig

Ulrica Turitz

Maila mig

Pages

Kontakt

Krokslätts Fabriker 30
431 37 Mölndal

0735-584003
info@businesscontrolpartner.com

Eller skriv ett meddelande nedan

To prevent automated spam submissions leave this field empty.